Obchodní podmínky

1. Základní pojmy

Prodejcem je společnost Citybikes s.r.o. se sídlem Nádražní 162, Pyšely, IČ 27425622, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu C, vložce číslo 116182. Zákazníkem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která při respektování těchto podmínek uzavře s prodejcem kupní smlouvu (provede nákup zboží).

2. Objednání zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím odeslané objednávky z internetového konfigurátoru www.kolosbikes.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi automaticky odešle kopie objednávky na jeho e-mail. Pokud nedorazí kopie objednávky na zadaný email, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte na adrese info@citybikes.cz. Po obdržení Vaší objednávky Vás telefonicky kontaktujeme a potvrdíme převzetí objednávky a dohodneme předpokládaný termín a podmínky dodání zboží.

3. Způsob platby

Objednané zboží je možno uhradit:

4. Dodací lhůty zboží

Zboží dodáváme do 3 týdnů ode dne obdržení objednávky. Pokud by se termín dodání prodloužil, informujeme Vás telefonicky o nejbližším možném termínu dodání.

5. Způsob doručení

Zboží je zákazníkovi doručeno dopravní společností Toptrans. Se společností Zboží je v kartónovém přebalu posláno společně s příslušnými dokumenty (prodejním dokladem, záručním listem, návodem k obsluze, ..). Jiný způsob doručení/odebrání zboží je možné sjednat při telefonickém kontaktu naším pracovníkem po obdržení Vaší objednávky. Zboží je standardně baleno do obalů splňujících podmínky §3 a §4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Možný je též osobní odběr v prodejně Citybikes. (nám. Svatopluka Čecha 5, 10100 Praha 10 – Vršovice od 10:30 – 18:30 každý pracovní den a od 9:00 – 12:00 v sobotu)

6. Cena dopravného

Při nákupu zboží na www.kolosbikes.com je dopravné po celé ČR zdarma.
V případě zasílání na Slovensko je účtováno dopravné 12,- EUR. Při dobírkové platbě 24,- EUR.
V případě osobního doručování kola technikem je cena dopravy kalkulována na základě vzdálenosti adresáta od prodejny Citybikes. Cena je kalkulována automaticky v bodu „způsobu doručování“ v objednávkovém formuláři.

7. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. Pokud k Vám dorazí zásilka viditelně poškozená, zboží nepřebírejte a sepište s dopravcem reklamační protokol. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu. Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku, způsobí tím provozovateli škodu (poštovné, dopravné a balné), která bude následně vymáhána občanskoprávní cestou.

8. Reklamace a záruka

Pro reklamaci zboží platí ustanovení Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. resp. zákon č. 367/2000 Sb.) a Zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. resp. zákon č. 367/2000 Sb.). Záruční lhůta na veškeré zboží pro zákazníky bez zadaného IČ je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem. Záruční lhůta na veškeré zboží pro zákazníky se zadaným IČ je dána výrobcem zboží a je uvedena v záručním listě a počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem. Kupující je povinen při doručení zboží přepravcem zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud kupující shledá, že zboží takové vady vykazuje, je povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Věnujte pozornost „Návodu k obsluze /záručnímu listu“ přikládaného ke zboží, který podrobněji popisuje závady, které je možné reklamovat a podmínky uplatnění záruky. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Pro uplatnění reklamace je třeba zaslat zboží na adresu prodejce. Při reklamaci zboží nám prosím tuto skutečnost oznamte na adrese info@citybikes.cz.

Při uplatnění reklamace je nutné aby zásilka obsahovala:

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku. V případě, že bude uplatněná vada posouzena jako vada, na kterou se vztahuje záruka, budou náklady vynaložené na přepravu v souvislosti s uplatněnou reklamací zákazníkovi nahrazeny.

Věříme, že všechny případné reklamace budou vyřízeny včas a bez problémů k vaší spokojenosti.

9. Vrácení zboží bez udání důvodu

Potvrzením objednávky v konfigurátoru www.kolosbikes.com sjednává zákazník a výrobce zakázkovou výrobu zboží podle přání zákazníka. Vyrobené zboží je jedinečné. Vrácení zboží bez udání důvodu není možné. V případě nutnosti je možné sjednat podmínky vrácení zboží s vedením společnosti Citybikes s.r.o.

10. Ochrana osobních dat

Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového on-line konfigurátoru www.kolosbikes.com kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Dále kupující uděluje souhlas prodávajícímu k zasílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace zákazníka jsou prodejcem považována za diskrétní a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními, vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Prodejce údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér apod.) a to pouze v nutném rozsahu.

11. Závěrečná ustanovení

Prodejce si vyhrazuje právo měnit text Obchodních podmínek. Změny provedené v textu Obchodních podmínek jsou platné a účinné prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly změny zveřejněny na stránkách prodejce. Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem, pro zákazníky s IČ se vztahy řídí Obchodním zákoníkem. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2007.